สวัสดีครับญาติธรรมทุกๆท่าน สำหรับวันนี้ “ ธรรมะ วัดป่า ” ขอนำ ธรรมะ คำสอน จากพ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่ มั่น มาให้ท่านได้อ่าน ซึ่งธรรมะ คำสอน นี้เป็นธรรมะ ที่ผู้เขียนเชื่อว่าจะสามารถตอบปัญหาและไขข้อสงสัยสำหรับหลายๆท่านที่ยังสงสัยในเรื่องของการทำบุญตักบาตรและทำบุญอุทิศส่วนกุศลในทุกครั้งที่พระท่านให้พร เราจะต้องทำอย่างไร ถึงจะให้บุคคลหรือดวงวิญญาณผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ที่เราต้องการอุทิศบุญไปให้ ให้ได้รับบุญกุศลในแต่ละครั้งที่เราทำบุญ

ก็ขอนำญาติธรรมทุกท่านเข้าเรื่องพระธรรมเทศนา ขององค์หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป กันเลยครับ บัดนี้เวลาพระท่านกำลังให้พร กลัวจิตใจผู้ที่ทำบุญจะอุทิศส่วนกุศลไม่ถูก ก็เลยอุทิศให้ญาติทั้งหลาย ไม่ได้เจาะจงให้เขา เมื่อวิญญาณเขามานั่งรอเขาก็จะไม่ได้รับ

การทำบุญที่ถูกต้อง จะมีองค์ประกอบดังนี้

>> ทำบุญให้ทาน สิ่งของจะให้ทานต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์ ไม่บริสุทธิ์ไม่ได้ไปเอาเงินที่ขโมยมาไปเอาเงินที่คอรัปชั่นมาแบบนี้ไม่ได้

>> น้อมของไปถวายพระ เมื่อน้อมของไปถวายพระแล้ว

>> จะต้องตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเวลาพระท่านให้พร

>> ดวงวิญญาณของผู้นั้น มารับอนุโมทนาบุญเวลาพระท่านกำลังให้พร

ถึงได้ถึงจะได้รับบุญ ถึงจะครบองค์ประกอบ  ถ้าเกิดว่าอุทิศส่วนกุศลให้อยู่ แต่ดวงวิญญาณไม่มาอยู่ใกล้ เช่นไปอยู่อเมริกาหรือไปอยู่ไกลๆ เวลาพระท่านให้พรอยู่ เราก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน้อมบุญไปหาดวงวิญญาณนั้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศล บัดนี้บุญกุศลนั้นก็จะวิ่งไปหาจิตวิญญาณนั้นโดยอัตโนมัติ ที่ให้ไปตักเตือนบอกกล่าวจิตวิญญาณดวงนั้นนี้ ทางเมืองเหนือเลยว่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ขอให้เทพเจ้าผู้มีอิทธิฤทธิ์ ผู้มีหูทิพย์ ตาทิพย์ ให้ไปตักเตือนบอกกล่าวจิตวิญญาณดวงนั้น

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่

ให้รับทราบให้มาอนุโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลกับข้าพเจ้า ผู้ที่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ถ้าได้รับแล้ว ถ้ามีทุกข์ก็ให้พ้นจากทุกข์ ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งๆขึ้นไป ไปเกิดซะ ไม่ต้องมาคิดถึงเพื่อนถึงฝูง ให้นึกอยู่แบบนั้นนะ เวลาพระท่านกำลังให้พรบัดนี้เวลากรวดน้ำไม่นึกถึงดวงวิญญาณสักที เวลากรวดน้ำทำบุญไม่นึกสักที ทีนี้ใจตัวเองก็สุขอยู่เพียงผู้เดียว ดวงวิญญาณก็จะไม่ได้รับบุญกุศลนั้น สำคัญที่สุดนะโยม จะไปอุทิศบุญให้อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้นะ ต้องให้อยู่ที่กำลังทำบุญที่พระท่านกำลังให้พร แล้วถ้าเข้าไปในบ้านถึงไปกรวดน้ำดวงวิญญาณก็ไปแล้ว เขาก็หนีแล้ว บุญมันเกิดขึ้นแป๊บเดียวพอเขามาจะต้องรีบอุทิศบุญให้เขา พอขาดจากนี้เขาก็จะหนีเพราะว่าเราไม่ให้เขา

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่

บางคนว่าใส่บาตรแล้วไปอุทิศบุญอยู่บ้านก็ได้ บางคนทำบุญอยู่ที่วัดไปกรวดน้ำอุทิศอยู่ที่บ้าน ดวงวิญญาณเขาก็ไปถึงไหนกันแล้ว เขาก็จะว่าเราไม่ให้บุญเขาก็จะหนีแล้วพวกเราทั้งหลายจะไปทำบุญอยู่ที่ไหน ก็จะมีดวงวิญญาณญาติพี่น้องตามไปทุกหนทุกแห่ง เราต้องอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ตลอด เรามีญาติกันหมดทุกคนญาติ ทั้งญาติที่ทำความดีไว้ และทั้งญาติที่ทำความไม่ดีไว้  คนเรานี้ถ้าทำบาปด้วยกายวาจาใจ เมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วไปตกนรกอเวจี เหมือนคนที่ทำให้พ่อแม่เสียชีวิต ทำให้พระเจ้าพระสงฆ์ พระอรหันต์มรณภาพ เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว ก็จะไปตกนรกอเวจีอยู่มหานรก เมื่อญาติทั้งหลายทำบุญอุทิศให้ก็จะไม่ได้รับ เพราะดวงวิญญาณมาไม่ได้ ติดโทษอาญาติดคุก เปรียบเทียบเหมือนคุกในโลกมนุษย์ เมื่อมีโทษถึงขั้นทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

เขาก็จะจับไปขัง เขาจะไม่ปล่อย เมืองนรกก็เป็นเหมือนกันดวงวิญญาณก็มาไม่ได้ ถึงแม้อยากจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณเขาก็มารับไม่ได้ ก็ดีอยู่การทำบุญแต่ดวงวิญญาณมารับบุญไม่ได้ เขาก้เลยก็ไม่ได้รับบุญนั้น เมื่อทำบาปด้วยกายวาจาใจ มันเบาลงมา ก็จะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน เป็นมด เป็นปลวก เป็นช้าง ม้า โค กระบือ เป็ด ไก่ สัตว์ทั้งหลาย เป็นแมงไม้ เป็นปลาอยู่ในน้ำ พวกนี้ก็มารับไม่ได้เหมือนกัน วิญญาณก็จะอยู่กับตัวสัตว์ ทั้งที่อยากทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพียงใดก็จะไม่ได้รับบุญนั้น ดูสิ ดูมดหนึ่งรังมีเยอะขนาดไหน มีวิญญาณหมดทุกตัวเลยปลวกก็เหมือนกัน

มดดำมดแดงเยอะขนาดนั้น เขาจะมาเกิดเป็นคนได้ทั้งนั้น ทำไมวิญญาณคนถึงมีเยอะปลาอยู่ในทะเลยิ่งมีเยอะกว่าคนบนบก เขาจะมาเกิดเป็นคนได้ทั้งนั้นล่ะ ถ้าเขามีพัฒนาตนเองขึ้นมาดีเรื่อยๆ สุนัขก็เช่นกันตามวัดตามวาทุกที่ ออกลูกมายิ่งเยอะ วิญญาณก็เข้าไปสิงหมดนั่นแหละ  บัดนี้ถ้าทำบุญ คนนี้ได้ทำบุญไหมผู้ที่เสียชีวิตไปนั้น ถ้าทำบุญไว้พอประมาณเมื่อสิ้นจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว ก็ทำบุญอุทิศให้เขาก็จะได้รับเขาจะมีความสุขใจเหมือนกันกับ คนอื่นเขาทำบุญอุทิศให้ เขาก็จะว่า โอ้..ทำไมถึงมีความสุขมากจังเลยวันนี้ อันนั้นล่ะคือการรับส่วนบุญ

ที่นี้ถ้าสิ้นจากโลกนี้ไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดา เป็นเทวดานี้ไม่รับส่วนบุญกับเรานะ เราทำบุญส่วนกุศล ให้พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ได้ทำความดีไว้ เมื่อสิ้นจากโลกนี้ไปแล้วคนที่เข้าวัดฟังธรรมจำศีล ก็จะไปเกิดบนเมืองสวรรค์ พอไปเกิดบนเมืองสวรรค์แล้ว เมื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ เขาก็ไม่รับบุญกับเราหรอกเมืองสวรรค์ เขาจะอนุโมทนาสาธุในการทำบุญทำกุศล

พวกนี้ถ้าเราทำดีเขาจะมาอนุโมทนา แต่เขาจะไม่รับบุญกับเราเขาจะเอาของเขาเองนี่คือเมืองสวรรค์ เขาจะไม่รับบุญของใครมีน้อยมีมากก็จะใช้บุญตัวเอง จะกินบุญของตนเอง พึ่งบุญของตนเอง นี่คือเทวดาที่อยู่เมืองสวรรค์ ไม่เหมือนเมืองมนุษย์นะ เมืองมนุษย์มีหลายร้อยหลายพันล้าน เอาเงินให้ 10 บาท เขาก็จะเอาอยู่ เพราะมีความโลภเยอะในเมืองมนุษย์

เห็นไหมถึงมีการคอรัปชั่นมันเป็นอย่างนี้เมืองมนุษย์ แบบนี้ถ้าทำคุณงามความดีไปเกิดในพรหมโลก ยิ่งรวยมากอยู่ในพรหมโลกไม่เอาของใครเลย เรียกว่าคนที่จะทำบุญให้เยอะขนาดไหน ก็อนุโมทนาอยู่แต่ก็ไม่เอาบุญด้วยเพราะมีมากแล้ว เขารวยแล้วนี่ถ้าจะให้เปรียบเทียบ บัดนี้ถ้าได้เป็นพระอรหันต์ ไปนิพพาน

โอ้..เราจะทำบุญให้หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มั่น หลวงปู่ต่างๆ จิตใจท่านถึงนิพพานแล้ว ท่านก็จะอนุโมทนาอยู่แต่ท่านก็ไม่รับ เหมือนกับญาติโยมที่มีหลานเอาเงินมาให้ 20 บาท แต่ญาติโยมนี้มีเงินอยู่หลายล้านบาท ก็จะบอกหลานว่าไม่เอากับหลานหรอกมีเยอะอยู่ นี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องของบุญกุศล บัดนี้คนที่จะได้รับบุญกุศลจริงๆก็คือคนที่ทำบุญบ้าง ทำบาปบ้าง ปะปนกันไป เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้ว

ก็จะไปตกนรกเพียงไม่นาน เมื่อออกจากนรกมาก็ไม่มีอะไรจะกิน ก็เลยมาขอเอากับญาติทั้งหลาย ก็จะมาขอกับญาติกับโยมพี่น้อง เขาจะต้องการอะไรสักอย่างเขาถึงมาหา บัดนี้เมื่อเราทำบุญดวงวิญญาณพวกนี้แหละที่จะได้รับ หรือเขาเรียกว่าเปรต เปรตทำไมถึงมาหาขอส่วนบุญกับญาติก็เหมือนกับคนที่ไปติดคุกเมื่อพ้นออกจากคุกมาแล้ว ก็จะมาหาขอเงินกับญาติพี่น้องนั้นเอง เป็นไงบ้างครับ เมื่อได้อ่านคติธรรม คำสอน จากพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่าแล้ว รู้วิธีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ทีถูกต้องกันแล้วใช่ไหมครับ

ทางผู้เขียนก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านนะครับ ที่เข้ามาอ่านบทความธรรมะครั้งนี้ แล้วก็ได้นำไปใช้ในชีวิตถือว่าเป็นบุญเป็นประโยชน์อย่างมากมาย กับคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่า สายพระกรรมฐานองค์หลวงปู่มั่น ที่สำคัญบุญที่ได้จากการเจริญภาวนาจิตสงบนี้ ถือว่าเป็นบุญใหญ่มีอานิสงส์บุญมาก เมื่อญาติธรรมทุกท่านได้สวดมนต์ ภาวนา เดินจงกรม นั่งสมาธิ ในทุกครั้ง ก็อย่าลืมอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ไปให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลาย ให้กับญาติพี่น้อง ทั้งที่มีชีวิตอยู่ ทั้งที่ล่วงลับไปแล้ว อีกทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาทั้งหลาย ให้ได้รับบุญกุศลกับเราด้วยนะครับ

พระธรรมเทศนาขององค์หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่

 

ติดตามอ่าน ธรรมะ คำสอน พ่อแม่ครูอาจารย์พระกรรมฐานสายวัดป่า ตลอด 24 ชม. ได้ที่ @ehd1733j