ณ บัดนี้มาถึงกาลถึงสมัยพวกเราทั้งหลายผู้ใส่ใจในธรรม ผู้ขนขวายศึกษาธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกเราท่านทั้งหลาย การที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ เป็นโชคลาภอันดีอย่างไร

การที่บุคคลเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหญิงทั้งชายก็ดี มีทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นั้น ว่าเป็นของยากกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ การเวียนว่ายตๅยเกิดในวัฏสงสารของพวกเรานั้น ไม่รู้ว่า เราจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเกิดที่ไหน เกิดเป็นอะไรมาแล้วบ้าง ล้มลุกคลุกคลานมาหลายภพหลายชาติ การที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นกว่าจะได้ความบริสุทธิ์สมบูรณ์ก็ยากเหลือเกิน 

เราก็จะได้เห็นบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ เกิดขึ้นมาแล้วบางคนก็ตาบอดข้างหนึ่งสองข้างบ้าง บางคนก็หูหนวก บางคนก็ปากแหว่งบางคนก็แขนขาด บางคนก็ขาขาดขาด้วน บางคนก็คอขดๆเหวี่ยงๆ บางคนก็ปากบิดๆเบี้ยวๆ บางคนก็หลังแอ่นเกินไปบางคนก็หลังค่อม บางคนก็ขาวบางคนก็ดำ บางคนก็บ้าใบ้เสียจริตมนุษย์ เราล้มลุกคลุกคลานมาอย่างใดในรูปร่างกายเหล่านั้น กว่าจะมาเป็นคนบริสุทธิ์บริบูรณ์ 

เกิดขึ้นมาแล้วเป็นผู้ชายก็ดีก็ยังเป็นกระเทย เป็นตุ๊ดตามเขาว่าก็ยังไม่บริสุทธิ์ เป็นผู้หญิงก็เป็นทอมอยากเป็นทั้งผู้ชายเป็นผู้หญิง เราล้มลุกคลุกคลานมาด้วยอำนาจของกรรมต่างๆ ที่เราสร้างสมเอาไว้ที่เรียกว่ากรรมเป็นของของตน ตนรับกรรมนั้นได้มาเกิด กว่าพวกเราจะได้ร่างกายบริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นหญิงเป็นชายยากลำบากเสียเหลือเกิน ถ้าหากเรามองดูอย่างนี้จึงจะรู้จัก ถ้าหากเราไม่มองดู ไม่พินิจพิจารณาดู บุคคลทั้งหลายที่เขาเกิดมานั้น วิกลต่างๆ วิบัติต่างๆ ในรูปร่างกายไม่สมบูรณ์ เราก็ไม่รู้ว่าคนเราเกิดมายาก

โรงบุญ โรงทาน

โรงบุญ โรงทาน

เหมือนบุคคลในสมัยใหม่บางบุคคล คนเรานี้มันเกิดง่ายถ้ามีพ่อมีแม่แล้วมันก็เกิดได้ง่ายๆมันคิดอย่างนี้เพราะมันไม่เห็นมันไม่รู้มันไม่เข้าใจไม่ศึกษาหลักพระพุทธศาสนา ไม่มองดูคนอื่นแล้วน้อมมาสู่ที่ตน ก็เลยไม่รู้ไม่มีสติปัญญา เหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงทรงตรัสสอนว่า กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ การที่บุคคลที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นยาก บัดนี้เมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น จึงว่าเป็นโชคลาภอันดี เรามีแข้งมีขา มีหูมีตา มีอวัยวะทุกส่วนครบบริบูรณ์นั้นจึงเรียกว่า เป็นผู้โชคดี เมื่อเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่โชคดีแล้วอย่างนี้ เราก็มาพิจารณาดูแล้วว่า กิจฉัง มัจจาน  ชีวิตัง การจะได้เกิดขึ้นมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงกลางคนจนเฒ่าจนแก่ได้ถึงวันนี้เป็นโชคดีอย่างหนึ่ง

 

หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่

 

เรียบเรียงโดย : นะโม ศิษย์วัดป่า

ติดตามอ่าน ธรรมะ คำสอน พ่อแม่ครูอาจารย์พระกรรมฐาน

สายวัดป่า ตลอด 24 ชม. ได้ที่ @ehd1733j