วันนี้จะสอนเรื่องโลกธรรมทั้ง 8 มีอยู่ประจำโลก โลกวนไปกับธรรม สอนไม่ให้ถือโลกธรรม ให้ปฏิบัติโลกธรรม ให้ละโลกธรรม ไม่ได้สอนให้เอา มีลาภเสื่อมลาภ ท่านสอนว่ามีลาภนั้นเป็นโลก เสื่อมลาภนั้นเป็นธรรม มันแยกกันเป็นสองอย่าง ทางโลกทางธรรม โลกเกิดขึ้นเอาธรรมมาแยกเอาธรรมมาระงับ คือเสื่อมลาภ ธรรมะเป็นของละเป็นของทิ้งเป็นของเสื่อมหมด ไม่ยึดถือในตัวของเรา 

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง

เราปฏิบัติเข้ามาในตัวของเราชัดเจนในตัวของเรา เราละได้เชื่อว่าปฏิบัติโลกธรรมถูก ถ้าเรียนได้จดจำนำไปฝึกหัดปฏิบัติ รู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเองอย่างที่ว่านี้ ก็เป็นอันว่าถูก โลกธรรมปฏิบัติข้อนี้มันได้แล้ว ได้หมดเลยทั้ง 8 ข้อ เป็นอันว่าเราปฏิบัติถูก 

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง

มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ มีสรรเสริญแล้วก็นินทา มีสุข ก็เป็นทุกข์ เป็นคู่กันไป แต่ละคู่ละคู่นี้ปฏิบัติเข้าถึงใจ ปฏิบัติที่กายที่ใจของเรา ให้มันเห็นชัดเจนด้วยตนเอง เราปฏิบัติได้ปฏิบัติถูกตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ลองดูกันพวกเรามาอยู่นี่ทุกๆคน เอาธรรมะทั้ง 8 ข้อนี้ไปปฏิบัติทุกคน ให้มันได้ชัดเจนแจ่มแจ้งภายใน เห็นชัดด้วยใจของตนเอง มันจะได้ความสุขแก่ตนและคนอื่นมากเท่าไร

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง

ถ้าเรียนไปไปรู้มากไม่นำมาปฏิบัติมันจะเป็นเหตุให้เลอะเทอะเหลวไหล ท่านสอนให้รู้จักแยกรู้จักแยะ ท่านบอกไว้ควบๆ โลกธรรม มันไปกับโลกไปกับธรรม ที่จริงโลกกับธรรมมันอยู่อันเดียวกัน โลกมันเป็นเครื่องวัดของธรรม ถ้าไม่มีลูกแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัด โลกของโลกเกิดขึ้นนั้นแหละเป็นโลกมาเป็นเครื่องวัด เอาธรรมไปวัด

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง

มีลาภเสื่อมลาภมันเสื่อมด้วยอาการยังไง มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ของสภาวะเหล่านี้ มันเกิดดับ เกิดดับ เป็นอยู่อย่างนั้น นั้นแหละเป็นธรรมเป็นเครื่องวัด ความเป็นจริงธรรมนั้นเป็นเครื่องวัด วัดอย่างไรเล่า โลกก็ดีธรรมก็ดี เป็นอยู่อย่างนั้นไม่เสื่อมไม่คายไปไหน แต่ไหนแต่ไรมาเป็นของมีอยู่ ลาภนั้นก็มี เสื่อมลาภมีอยู่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าว่าเกิดขึ้นก็ดีไม่ได้เอามาด้วย พระพุทธเจ้านิพพานก็ไม่ได้เอาไปด้วย แต่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมานั้นมาเห็น มารู้มาเข้าใจ ของทั้งหลายนั้นนิพพานแล้วก็ไม่ได้เอาไปด้วยทิ้งไว้นั่นแหละ พวกเราทั้งหลายสองพันกว่าปีมาแล้วเกิดมาทีหลัง มาปฏิบัติให้เห็นจริงเห็นแจ้ง ในธรรมที่ว่าโลก โลกของโลกเกิดขึ้นแล้วมันเสื่อมสูญไป ให้รู้จักรู้แจ้ง ให้เห็นของจริงเห็นแล้วก็ไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนมันก็มีอยู่นั่นแหละ ไม่ได้ไปกับใครหรอกแต่ว่าเราเห็นแล้วชัดเจนในใจของเรา ธรรมก็ไม่ได้เสื่อมสูญไปไหน ก็ไม่ได้สิ้นสูญไปไหน หากแต่มีอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา 

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง

ปฏิบัติที่หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วหลายพันปี หลายหมื่นปีก็ตาม หากมีอยู่อย่างนั้น ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา พระพุทธเจ้าเกิดมาไม่ได้เอามาจากโน่น จากไหน นิพพานก็ไม่ได้เอาไปที่ไหน คนอื่นๆเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เอามา พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมากี่ร้อยกี่พันองค์ก็ไม่ได้เอามาด้วย แต่พระองค์มาพิจารณาให้เห็น ธรรมะนั้นเป็นของควบๆ หาที่สุดไม่ได้ เป็นของลึกซึ้งสุขุม เห็นได้ด้วยใจของตนเอง คนอื่นจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ช่าง การปฏิบัติให้ปฏิบัติตัวของตนให้เห็น ตัวของตนนี่แหละ 

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง

กดที่นี่เพื่อรับฟังพระธรรมเทศนา

ถอดจากเทปพระธรรมเทศนา

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง

โดย : นะโม ศิษย์วัดป่า

ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนา ธรรมะ คำสอน พ่อแม่ครูอาจารย์พระกรรมฐานสายวัดป่าเพิ่มเติมได้ที่