วันนี้เป็นวันพระแรม 15 ค่ำ อีกไม่กี่วันก็จะได้ออกพรรษาแล้ว พูดถึงวันพระให้พวกเราได้ทบทวน คติข้อคิดนักปราชญ์ ท่านว่าเอาไว้ในคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านว่าเอาไว้ว่าวันพระแต่ละครั้ง ของพวกเราชาวพุทธนั่นน่ะ จะเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่ วันพระเล็กคือ 7 ค่ำ 14 ค่ำทั้งข้างขึ้นข้างแรม ถ้าวันพระใหญ่ 8 ค่ำ 15 ค่ำทั้งข้างขึ้นข้างแรม 

วันพระแต่ละครั้งนั่นนะ ท่านว่าเอาไว้ให้เป็นคติเตือนใจสำหรับพวกเราชาวพุทธหรือมนุษย์ทั่วโลก ถ้าเป็นวันพระเล็กนั่นน่ะเกี่ยวกับเทพเทวดาทั้งหลาย ท้าวจตุโลกบาล ที่เป็นใหญ่ในสวรรค์นั้น วันพระเล็กให้บรรดาเสนาอำมาตย์มาตรวจดูมนุษย์ทั้งหลาย ไม่เฉพาะชาวไทยชาวพุทธนะ มนุษย์ทั้งหลายก็หมายความว่ามนุษย์ทั่วโลก ว่ามีความสนใจในเรื่องของศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เรื่องบุญเรื่องกุศล เรื่องอันเนี่ยต้องมีการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเผื่อไม่มีการศึกษาได้ยินได้ฟังจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า 

ความเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิ ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบุญมีจริงบาปมีจริง ภพนี้ภพหน้ามีจริง มนุษย์มีจริง สวรรค์มีจริง มรรคผลนิพพานมีจริง มันจะไม่ได้รู้เรื่องเลย 

ฉะนั้นท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ให้บรรดาเสนาอำมาตย์วันพระเล็กนะ มาตรวจดูมนุษย์ทั่วโลก ถ้ามนุษย์ไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่ได้สนใจเรื่องบุญเรื่องบาปแล้ว บรรดาเทพเทวดาทั้งหลายที่เสวยความเป็นทิพย์ท่านจะสลดสังเวช 

หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา
หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา

วันพระใหญ่ทีนี้ ท้าวจตุโลกบาลไปสำรวจตรวจดูเอง มีโอกาสกาลเวลาได้ยินได้ฟัง ไปศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า สนใจมากน้อยขนาดไหน ความสำนึกตรงนี้ บรรดาท้าวจตุโลกบาลเวลาไปประชุม ในชั้นดาวดึงส์ บรรดาเทพทั้งหลายน่ะมาประชุมกัน เอาข้อมูลอันนี้ล่ะสำรวจตรวจดูมนุษย์ ถ้าสำรวจตรวจดูมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายไม่สนใจไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องศีลเรื่องธรรมนะ เวลาเทวบุตรเทวดาไปประชุมกันบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ บรรดาเทวดาทั้งหลายสลดสังเวช เมตตาสงสารมาก ทำไมเพราะจิตใจของเขาเหล่านั้นน่ะ มันจะไปอบายภูมิ ภพหน้าชาติหน้านะ อบายภูมิคือภพภูมิที่หาความสุขไม่มี

หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา

ถ้าเผื่อสำรวจตรวจดูแล้วเห็นมนุษย์ทั้งหลายสนใจ เรืองศิลเรื่องธรรมเรื่องวัดวาศาสนาวันพระวันเจ้าทำบุญ ใส่บาตรเข้าวัดเข้าวาฟังเทศน์ฟังธรรม บรรดาเทพเทวดาทั้งหลายที่ประชุมกันบนชั้นดาวดึงส์ เขามีความยินดีพอใจซาบซึ้งอนุโมทนา สาธุกับศรัทธาความเชื่อ ของมนุษย์ทั้งหลายที่ มีความเชื่อในบุญในบาป 

หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จ.นครราชสีมา

มันตรงกันข้ามที่เห็นมนุษย์ไม่สนใจถึงสนใจก็นิดหน่อย ไม่สนใจมันมาก ตรงนี้เป็นข้อคิดเป็นคติที่ว่าบรรดาเทพทั้งหลายเทวบุตรเทวดานั่นน่ะ เขาเห็นคุณค่าตั้งแต่ก่อนเขาก็เป็นมนุษย์ เหมือนกัน เขาเห็นคุณค่าการเข้าวัดฟังเทศน์ฟังธรรม ทำบุญทำทาน รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนาให้เกิดความเป็นบุญเหมือนพวกเรา ท่านๆในขณะนี้ เมื่อชีวิตเขาจบไปในชาตินั้นเขาจึงไปจุติเป็นเทวบุตรเทวดาเสวยความเป็นทิพย์

 

ถอดจากเทปพระธรรมเทศนา

หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โดย : นะโม ศิษย์วัดป่า

ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนา ธรรมะ คำสอน พ่อแม่ครูอาจารย์พระกรรมฐานสายวัดป่าเพิ่มเติมได้ที่