สวัสดีครับ ญาติธรรม ผู้มีจิตใจอันเป็นกุศลทุกท่าน  วันนี้ก็เป็นอีกเช่นเคยครับ ที่ทางธรรมะ วัดป่า จะนำพาหลักธรรมคำสอน พ่อแม่ครูอาจารย์ มาฝากทุกท่าน และวันนี้ก็ได้นำ เรื่องราวของหลักธรรมดี ๆ มาให้อ่านครับ เป็นคำสอนของ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  เทศน์อบรมพระวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘ (ค่ำ) ที่ถอดออกจากคลิปคำสอนสั้น ๆ มาให้ฟังให้อ่านกัน มาดูกันเลยครับ

“ถ้าขาดสติเสียเมื่อไรความเพียรขาดเมื่อนั้น สติเป็นพื้นฐานติดต่อสืบเนื่องของความเพียรไปโดยลำดับจากผู้ที่ไม่เผลอสติ ถ้าเผลอสติเมื่อไรความเพียรก็ขาดเมื่อนั้นๆ ให้พากันจำเอาไว้นักปฏิบัติทั้งหลาย การแสดงธรรมให้เพื่อนฝูงฟังนี้ ผมแสดงด้วยความไม่สงสัยในแง่ธรรมต่างๆ จนกระทั่งถึงที่สุด ได้ผ่านมาหมดโดยสมบูรณ์แล้วหายสงสัย จึงได้นำธรรมที่หายสงสัยและแม่นยำนั้นมาสั่งสอนเพื่อนฝูงทั้งหลาย ขอให้ยึดหลักที่สั่งสอนนี้ไปปฏิบัติต่อตนเองด้วยความจริงจัง อย่าเหลาะแหละ

ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ท่านเน้นหนักถึงเรื่องความพากเพียรนี้ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด พอบวชแล้วก็ไล่เข้าอยู่ในป่าในเขา เพื่อการประกอบความพากเพียร อยู่ในที่นั้นๆ ซึ่งเป็นที่สงบเงียบไม่มีสิ่งรบกวน การประกอบความเพียรก็สะดวกสบาย เราอยู่ในที่พลุกพล่านด้วยฝูงชนไม่ค่อยเกิดประโยชน์ ดีไม่ดีเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นภายในตัวโดยลำดับๆ ถ้าปลีกตัวออกไปสู่สถานที่เช่นนั้นแล้ว จะเป็นการบำรุงสติให้แน่นหนามั่นคงยิ่งขึ้น ความเพียรทุกด้านก็สืบเนื่องกันไป

จิตใจมันจะผาดโผนโจนทะยานเหมือนม้าแข่งก็ไปเถอะ กิเลสนี้จะหนาแน่นขนาดไหนก็ตามเถอะ สติเป็นทำนบใหญ่กั้นกิเลสทั้งหลายได้ ไม่ล้นสติไปได้เลย สติเป็นกำแพงอันหนาแน่นกั้นกิเลสประเภทต่างๆ ไว้ได้เป็นอย่างดีขออย่าให้เผลอ เรื่องเผลอนั้นคือเรื่องของกิเลสมันเคยออกตลอดเวลา ท่านว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา คืออวิชชานี้หนุนให้เกิดสังขารขึ้นมา อวิชชาก็คือตัวสมุทัยกิเลสอันใหญ่หลวง สงฺขารา คือหนุนให้เป็นสังขารขึ้นมา สังขารก็กลายเป็นสมุทัย นี้หนุนให้อยากคิดอยากปรุงอยากแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่หยุดไม่ถอย เพราะอวิชชาดันออกมาๆ ความคิดความปรุงจึงเป็นทางเดินอันโล่งของกิเลสอวิชชาสังขาร

ทีนี้จิตใจเราเรื่องความพากเพียรก็ไม่มีทางที่จะออกได้ เป็นทางโล่งของกิเลสทั้งวันทั้งคืน คิดปรุงอะไรมีแต่เรื่องกิเลสทั้งมวล นี่ละที่ผู้ประกอบความพากเพียรต้านทานความคิดความปรุงนี้ไว้ไม่ได้ เหตุใดเราจะต้านทานความคิดปรุงนี้ได้ ต้องตั้งอกตั้งใจตั้งสติให้ดี ขอให้สติอยู่กับตัวเถอะ ความอยากคิดอยากปรุงมันจะเป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลมาก็ตาม เหนือสติไปไม่ได้”

เป็นอย่างไรบ้างครับ หลักธรรมคำสอน พ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  ที่นำมาเล่าสู่กันฟัง ล้วนเป็นเรื่องราวดี ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้อย่างดีเลยทีเดียว เพราะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ขาดสติ ในการใช้ชีวิต อยู่เป็นจำนวนมาก และก็อยากให้ทุกท่านพึงระลึกเสมอว่า ก่อนจะทำอะไรให้คิด ให้ใช้สติ เหมือนดั่งที่หลวงตาท่านสอน แล้วชีวิตของทุกท่านจะนำพาความสงบสุข สมหวัง ดั่งที่เราตั้งใจ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจอ่านจนจบนะครับ จะเป็นการดีอย่างยิ่งถ้าท่านเอานำไปใช้และต่อยอดตลอดไป สำหรับวันนี้ ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ

 

เรียบเรียงโดย : โชคบุบผา