พอไปถึงที่นั่นแล้ว มันก็มืดหมดแล้วนี่ ไปก็ไปเดินเซ่อๆซ่าๆอยู่กลางวัดนะ มองนั้นมองนี้เข้าไปกลางศาลา แต่เราไม่ทราบว่าศาลานั้นเป็นศาลาหรือเป็นกุฏิ มีแต่คิดสงสัยอยู่ว่านี่ เป็นศาลาหรือเป็นกุฏินะ ถ้าว่าเป็นศาลาก็ดูจะเล็กเกินไปว่างั้นนะ ถ้าว่าเป็นกุฏิก็จะใหญ่เกินไป กำลังไปยืนวินิจฉัยอยู่ในศาลาหลังนั้นล่ะ เล็กๆนะแล้วท่านกั้นห้องอยู่ที่ศาลาเล็กๆนั่นแหละ 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงตามหาบัว วัดป่าบ้านตาด

พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

แต่เราไม่ทราบว่าท่านกำลังเดินจงกรมอยู่เวลานั้น มืดๆท่านไม่จุดไฟนะ ท่านยืนอยู่ข้างเรานี่ เราก็ไปยืนเซ่อซ่า เซอซ่ามองนั้นมองนี้ วินิจฉัยใคร่ควรดูศาลาเป็นศาลาหรือเป็นกุฏิกำลังวินิจฉัยก่อน 

พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ท่านก็ถามขึ้นมานี้เลยอยู่ข้างๆนี้นะกลางคืน ใครมานี่ท่านว่างั้นนะ โอ๊ย..สดๆร้อนๆนะ ใครมานี่ ทางนี้ก็กราบเรียนท่านว่ากระผมว่างั้นนะ แต่ไม่ได้ระบุชื่อ เป็นแต่เพียงกราบเรียนท่านว่ากระผมว่างั้น ท่านก็แผดเสียงขึ้นทันทีเลย อันผมผมนี้ตั้งแต่คนหัวล้านมันก็มี ตรงที่มันไม่ล้านว่างี้นะ พอว่าอย่างนั้นเราก็กลับทันทีเลยว่ากระผมชื่อพระมหาบัวว่างั้นนะ  เออก็ต้องว่าอย่างนั้นสิเสียงดังลั่นขึ้นเลยนะ ที่เงียบๆนั่นน่ะพระท่านเดินจงกรมอยู่ตามบริเวณต่างๆนั้น ได้ยินเสียงหมดละ พอเงียบๆเสียงท่านแผดขึ้นเวลานั้นเลย เพราะว่ากระผมพระมหาบัวเท่านั้น เออ..ก็ต้องว่าอย่างนั้นสิ อันนี้ ผม ผม ผม ท่านแหย่อย่างนี้นะ ใครจะไปรู้เรื่อง ใครก็ผมเต็มหัวทุกคนท่านว่า โอ๊ยทำไมเราถึงใจจริงๆนะ ยิ้มแย้มแจ่มใสถึงใจเหลือเกิน ทำไมท่านพูดถูกเอานักหนา ท่านว่ากันว่า ผม ผม ผม ตั้งแต่คนหัวล้านมันก็ยังมีผม ตรงที่มันไม่ล้านท่านว่า ใช่ไม่ใช่เหรอตรงที่มันไม่ล้านมันก็มีผมจริงๆเราจะไปค้านที่ไหน โอ๊ยทำไมท่านพูดถูกต้องอย่างนี้ 

พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ในหลวงรัชกาลที่ 9
พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

นี่ย้อนหลังไปพูดนะ พอขึ้นไปแล้วท่านก็ใส่ตรงนี้เลยละ ท่านมาหามรรคผลนิพพานทีนี้ก็ตอกลงไปเรื่อยละเราลืมตั้งแต่ตอนต้นเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟัง ถึงใจหาอะไรก็เจออันนั้น หาดุหาเด็ดก็เจอดุเจอเด็ด เป็นครั้งแรกที่ไปถึงเลยนะ นี่แหละเราถึงใจตรงนี้แหละ ทำไมท่านพูดถูกต้องนักหนา 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เราพอใจมากนะเป็นผลบวกเต็มหัวใจ พอขึ้นไปก็ฟังเทศน์ท่านอย่างถึงใจ พูดถึงเรื่องมรรคเรื่องผล เรื่องมรรคเรื่องผลถอดออกจากหัวใจหัวใจประหนึ่งว่านี่นานี่นาแปลให้เราดูอยู่ ไม่ว่าศีล ไม่ว่าสมาธิ ไม่ว่าปัญญา ไม่ว่าวิมุตหลุดพ้นมรรคผลนิพพาน เหมือนเปิดถอดออกมาจากหัวใจ แบให้เราดูอย่างนี้ นี่น่าเห็นไหมนี่นาเห็นไหมลักษณะอย่างนี้ 

พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ถ้าเป็นภาษาเราสนุกๆกันก็จะเพิ่มเข้าว่า นี่นานี่นาเห็นไหมเห็นไหม ตาบอดเหรออย่างนั้นเข้าใจไหม ก็เรามันบอดทางใจนี่น่ะ ตานอกมันเห็นแต่ตาในไม่รู้ ต่อจากนั้นไปฟังเทศน์ท่านอย่างถึงใจ

พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เรื่องมรรคผลนิพพาน ท่านสงสัยหาอะไร ท่านบอกอย่างนั้น นี่ละสำคัญที่จุดนี้นะ มรรคผลนิพพานศาสดาของเราสอนเพื่อมรรคผลนิพพาน พระพุทธเจ้าตรัสรู้มรรคผลนิพพาน สอนธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานจะผิดพลาดไปไหน จะร่อยหรอไปไหน จะล้าสมัยไปไหน

วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี

กดที่นี่เพื่อรับฟังพระธรรมเทศนา

 

ถอดจากเทปพระธรรมเทศนา

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด

 

โดย : นะโม ศิษย์วัดป่า

 

ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนา ธรรมะ คำสอน พ่อแม่ครูอาจารย์พระกรรมฐานสายวัดป่าเพิ่มเติมได้ที่