วันนี้เป็นอีกวันที่ดี สำหรับทุกท่านที่จะได้รับฟังเทศน์จากหลวงตา การเทศน์วันนี้ก็ต้องเป็นดังที่คิดไว้แล้ว เพราะมันเป็นอยู่กับตัว รู้สึกอยู่กับตัว  ความจำคือสัญญาหลงลืมไปจนแทบจะไม่มีเหลือแล้วเวลานี้ จึงไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายเกี่ยวข้องกับอะไร  ในบรรดาภาระภายนอกเช่น  พระเณรที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรือแม้อยู่ในวัดนี้แล้วก็ตาม  ตลอดประชาชนทั่วๆ ไป ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ ก็ไม่อยากจะรับสนทนาอะไรด้วยเลย  เพราะธาตุขันธ์รู้สึกว่าขัดข้องเป็นลำดับลำดา  ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็นมา  นี่ก็เห็นว่าไม่ได้ประชุมนาน  ก็ได้พยายามถูไถลงมาด้วยการฝืนธาตุขันธ์ความเป็นอยู่ของตน

หลวงตามหาบัว
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

จึงขอให้ทุกๆ ท่านได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตน ให้สมกับพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าเรา เป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์และสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับคำว่ามัชฌิมาปฏิปทานั้นแล  คือเหมาะสมที่จะแสดงผลให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตลอดเวลา ตามขั้นภูมิของตนที่ปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไร  ไม่ได้มีคำว่าเรียวว่าแหลมตามเรื่องของกิเลสเสกสรรปั้นยอหลอกลวงสัตว์โลกขึ้นมา  ซึ่งทำให้สัตว์โลกยิ่งมืดหนาตาทึบ  แต่หูแจ้งตาสว่างไปทางของกิเลสตัณหาเพื่อความมืดบอดเป็นลำดับลำดาไปเท่านั้น  นี่เป็นกลมายาของกิเลสที่มีอยู่ภายในใจด้วย  กระดิกออกมาจากใจก็หลอกลวงสัตว์โลกนั้นแล  ไม่ได้หลอกลวงที่ไหน  หลอกลวงดวงใจดวงที่มันบีบบังคับหรือแทรกสิงอยู่ตลอดเวลานั้นแล  ให้ลุ่มหลงไปตามมัน  พร้อมกับความสงสัยสนเท่ห์ในความจริงคือธรรมทั้งหลายไปในระยะเดียวกัน

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เพราะฉะนั้น ศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาของเรา  จึงเคยได้ยินเสมอว่าศาสนาเรียวแหลมไปเป็นขั้นเป็นตอน  นี่ได้ยินอย่างหนาหูมานานแล้ว  ความเป็นทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะเรื่องของกิเลสเสกสรรปั้นยอขึ้นมาหลอกลวงสัตว์โลกนั่นแล และก็ให้สนใจประพฤติปฏิบัติตนตามความหลอกลวงของมันด้วยความเต็มใจ  โดยไม่รู้สึกตนว่าสิ่งที่ดำเนินไปนี้ ได้ถูกความเสี้ยมสอนจากกิเลสมาโดยลำดับแล้วอย่างนี้ไม่มี  เป็นความเชื่อเป็นความสนิทใจที่จะอยากคิดอยากพูดอยากทำ อยากประพฤติตัวไปตามความเป็นภายในใจที่มันผลักดันออกมาทุกเวลานั่นแล

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

เพราะฉะนั้นการที่กล่าวถึงเรื่องธรรมความจริง มีมรรคมีผลเป็นต้น  จึงขัดข้องต่อกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมอยู่เสมอมาและจะเสมอไป  ยิ่งนับวันจะแน่นหนาขึ้นไปเรื่อย ๆ  เอาจนกระทั่งถึงสัตว์โลกมืดบอด  เรียกว่ามืดมิดปิดทวาร  ตา  หู  จมูก   ลิ้น  กาย  ใจ  ไม่อยากสนใจและไม่สนใจในอรรถในธรรมทั้งหลายเป็นลำดับ  จนถึงกับเป็นความมืดบอดไม่สนใจในธรรมทั้งหลายเลย  เพราะอำนาจฝ่ายต่ำนี้สูงขึ้นโดยลำดับ  มีแต่คำว่าฝ่ายต่ำกันเฉย ๆ  แต่มันสูงขึ้นด้วยความจอมปลอมของมัน ให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ลุ่มหลงเป็นลำดับลำดา