วันนี้ก็เป็นวันว่างของเรา ทางราชการงานเมือง การทำมาหาเลี้ยงชีพเราหามาหลายวัน วันเสาร์ วันอาทิตย์เป็นวันพักวันว่างงานภายนอก แล้วให้สั่งสมงานภายใน งานบุญ งานกุศล งานศีล งานธรรม ให้มีอยู่ภายในจิตใจเป็นที่แน่นหนามั่นคง แล้วกระจายออกไปงานภายนอกจะราบรื่นดีงามด้วยกัน

อย่าหนีจากธรรม
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

ถ้างานภายในใจไม่สะดวก คือจิตใจขุ่นมัว จิตใจเดือดร้อนวุ่นวาย จิตใจไม่มีธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษาแล้ว การงานที่ออกไปจากใจไม่สะดวก ผิด ๆ พลาด ๆ เราคิดดูซิ ผิดก็ผิดพอแล้ว ทุกข์ก็ทุกข์พอแล้ว ยังฆ่าตัวตายเพื่อหนีทุกข์อีก ฆ่าตัวตายเป็นของดีเมื่อไร แล้วฆ่าตัวตายก็ฆ่ามนุษย์ทั้งคน เราฆ่าเราเอง เป็นกรรมอย่างหนักอีก เพิ่มเข้าอีก

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

นี่ล่ะถ้าจิตมันเสียแล้ว อะไรก็ว่าจะดีหมด ชั่วเท่าไรยิ่งว่าดี ๆ จมไปเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้นจึงพากันปรับปรุงจิตใจให้ดี อะไรจะทุกข์จะจนข้นแค้นที่ไหน ใจอย่าหนีจากธรรม ให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเสมอ คนเราจะมีเวลาอดเวลาออม เก็บความรู้สึกได้ อดกลั้นขันติ ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ เกิดในโลกที่เขาทุกข์กันทั้งโลก เราจะมาสุขอยู่คนเดียวไม่ได้ เราต้องคิดเทียบเคียงเหตุผล แล้วทุกข์มากน้อยก็บึกบึนกันไป มันก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยความอุตส่าห์พยายามของเรานั่นแหละ อยู่เฉย ๆ ให้ดีไม่ได้นะ

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

นี่แหละวันนี้ได้พูดเพียงเท่านี้แหละ วันนี้เป็นวันว่าง ขวนขวายบุญกุศลเข้าสู่ใจ วันนี้เอางานธรรมะเข้าสู่ใจ จากนั้นเราก็งานภายนอกสำหรับอัตภาพร่างกาย กินอยู่ปูวายเป็นธรรมดาเหมือนโลกทั่ว ๆ ไป ธาตุขันธ์นี่มีความบกพร่องต้องการเยียวยาอยู่เสมอ เราต้องได้วิ่งเต้นขวนขวาย ไม่หาไม่ได้ นั่น เป็นงานของร่างกายที่บกพร่อง ส่วนงานของใจบกพร่องนี้ส่วนมากไม่ค่อยได้มองกันนะ งานของใจบกพร่องนี้บกพร่องมากที่สุด บกพร่องในจุดสำคัญด้วย พากันให้สนใจในงานของใจ ในวันพระวันเจ้า หรือวันเสาร์ วันอาทิตย์ พยายามอบรมจิตใจให้เข้าสู่ความสงบ เท่ากับชาร์จแบตเตอรี่นั้นแหละ พอจิตใจสงบแล้วจะมีกำลังใจ หน้าที่การงานอะไรจะคิดอ่านไตร่ตรองได้อย่างโล่งไปเลยนะ ถ้าจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายตีบตันอั้นตู้ คิดอะไรเป็นฟืนเป็นไฟเผาเจ้าของด้วยนะ