เอาดีให้ตัว เอาชั่วให้คนอื่น

จากหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทยคอลัมน์วิจารณธรรม วันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคมหัวข้อว่านายกฯจะมัวอุ้มศ พเน่าๆ อยู่ทำไม

        ผู้กำกับ      :  อันนี้จากไทยรัฐ เขาบอกว่า วอนหลวงตามหาบัวยุติปัญหา พระพิศาลธรรมพาที หรือพระพยอม กัลยาโณ วัดสวนแก้ว มาแถลงการณ์ออกข่าวเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้า ที่กระทรวงวัฒนธรรม กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชว่า  ทุกฝ่ายควรจะยุติการเคลื่อนไหวได้แล้ว  โดยเฉพาะศิษยานุศิษย์ของหลวงตามหาบัว เพราะส่งผลกระทบต่อพระป่าที่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าเป็นพระที่สงบ ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าที่เคยเรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายตามหลักการขั้นตอน แต่พอรัฐบาลและคณะสงฆ์ดำเนินการกลับไม่ยอมรับ อย่างนี้ใช้ไม่ได้

         หลวงตา   :  พวกเปรตหิวลาภ หิวยศ หิวอำนาจบาตรหลวง ก่อเรื่องนั้นก่อเรื่องนี้ หาความสงบไม่ได้คือพวกนี้ แล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าให้ยุติปัญหา ตัวเองไม่ปิดปาก แว้ๆ อยู่อย่างนั้นตลอด บ้ายศ พวกนี้พวกบ้ายศ เข้าใจไหม กระหืดกระหอบ  ตะกละตะกลามกับยศกับลาภ ประสาลมปาก ธรรมพระพุทธเจ้าสอนลงในหัวใจมันไม่ฟัง มันไปหาเอาแต่ลมแต่แล้ง นี่เรียกว่าพวกบ้ายศ บวชมาแทนที่จะหาอรรถหาธรรมไม่สนใจนะพวกนี้ หาแต่เรื่องยุแหย่นั้นยุแหย่นี้ ทำลายนั้นทำลายนี้ ก่อกวนมาตลอดเวลาคือพวกนี้เอง ไม่ใช่พวกไหน

เอาดีให้ตัว เอาชั่วให้คนอื่น
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

พระป่าท่านมีเรื่องอะไร ท่านไม่ได้มีอะไร พวกนี้ไปยุ่งท่าน  ลากท่านออกมา มาชำระล้างของสกปรกของพวกนี้แหละ มันยุ่งตลอดเวลา เอาเท่านั้นละเราขี้เกียจพูด พอ พูดกับพวกบ้ายศ พูดตรงๆ อย่างนี้แหละ พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เป็นบ้ายศ สอนให้เสาะแสวงหาอรรถหาธรรม ไล่เข้าป่าเข้าเขา มันยังโดดออกมาหากระดูกหมูกระดูกวัว เอากระดูกหมูกระดูกวัวไปอวดธรรมพระพุทธเจ้าพวกนี้น่ะ มันไม่อยู่เป็นสุขนะพวกนี้ หาเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลา พลิกเรื่องนั้น พลิกสันนี้ พลิกคมนั้น คมไหนก็คมมูตรคมคูถ มันก็มีแต่มูตรแต่คูถเต็มตัวมัน จะเอาของวิเศษมาจากไหน

หมดแล้วนะ มีเท่านั้น เราขี้เกียจพูดจริง ๆ นะ แหม พวกนี้กวนมากจริง ๆ กวนทุกแห่งทุกหน เดือดร้อนไปหมด หาความสงบสุขไม่ได้ มันจะเอาการทำลายคนอื่นเป็นความดิบความดี เคยมีไหมประเพณีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์กาลไหนๆ ไปทำลายคนอื่นเพื่อเอาความดิบความดีใส่ตัวมันเคยมีที่ไหน ไม่เคยมี นี้มีแต่เรื่องทำลายเพื่อเอาความดีใส่ตัว ความดีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ ถ้าอยู่ที่การทำลาย อย่างนั้นโลกนี้ก็กัดกันให้มันแหลกหมด ให้มันดีทั้งโลกเป็นไรวะ เอาละพูดเท่านั้นไม่พูดมาก

เอาดีให้ตัว เอาชั่วให้คนอื่น
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

มันแหย่นั้นยุนี้นะ หลวงตาบัวอยากเป็นสมเด็จสังฆราช ฟังซิน่ะ ตัวหัวมันปีนเป็นบ้าอยู่นี้อยากเป็นสมเด็จสังฆราชมันไม่พูดเข้าใจไหม เรื่องเกิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือพวกนี้ละ พวกตะกละตะกลามอยากเป็นสมเด็จสังฆราช แล้วก็ว่าหลวงตาบัวอยากเป็นสมเด็จสังฆราช ฟังซิ ยกสามโลกธาตุมาให้เราปัดทีเดียวตกห้าทวีปนู่น สังฆราชคะแรดอะไร อะไรจะเลิศยิ่งกว่าธรรม จากนั้นก็หายุแหย่นะ หลวงตาบัวไม่ชอบมหานิกาย มันไปหาแหย่นะ หาเรื่องอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้ให้กระทบกระเทือน

เอาดีให้ตัว เอาชั่วให้คนอื่น
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

หลวงตาไม่ชอบมหานิกาย ก็มหานิกายเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมยุตมาแล้วจะไปว่าท่านอะไร ตัวที่มันว่ามันปากบอน ปากเปราะ ปากสกปรก นี่มันหาแหย่อย่างนี้ละ ธรรมยุต-มหานิกายท่านก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไร แต่ไอ้นี้มันเกิดมาได้สองสามวันนี้มันมาหายุแหย่แล้ว หลวงตาบัวอยากเป็นสังฆราช หลวงตาบัวรังเกียจมหานิกาย ฟังซิน่ะ มันเคยมีที่ไหน มันหาแหย่อย่างนี้ละ พวกนี้อยู่เป็นสุขไม่ได้นะ ลำบากมากนะกับพวกเปรตพวกผี ให้พร

         ผู้กำกับ       :  เอาคำของนักการเมืองพรรคหนึ่ง ที่ว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้เพื่อนน่ะครับ

        หลวงตา      :   ก็พวกนี้แล้วจะพวกไหน เอาดีมาให้ตัว เอาชั่วไปให้เพื่อน ไอ้ดีมาให้ตัวไม่ทราบว่าอะไรดี พ่นออกมาก็มีแต่ขี้ แต่มูตรแต่คูถ มันเอาดีมาจากไหน ในพุงมันก็มีแต่มูตรแต่คูถ พ่นออกมาปากมันก็มีแต่มูตรแต่คูถ แล้วเอาดีใส่ตัวอะไร ก็มีแต่มูตรคูถ อะไรดี เอาชั่วให้เพื่อน ทุเรศจริงๆ ให้พร

***เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ เมื่อเช้าวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗***