หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วัดหนองป่าพง วัดแห่งนี้มีความสำคัญคือ
เป็นวัดที่องค์หลวงปู่ชา สุภัทโท ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2497 ซึ่งก่อนหน้านั้น องค์หลวงปู่ชาได้ธุดงค์ มาถึงบริเวณที่เรียก “ ดงป่าพงอันหนาทึบ ”

หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านก่อ บ้านเกิดขององค์หลวงปู่ชา สุภัทโท ประมาณ3 กิโลเมตร กับกลุ่มลูกศิษย์จำนวนหนึ่ง ท่านได้ปักกรดเพื่อภาวนา ณ ที่แห่งนี้  หลังจากการสำรวจบริเวณภายใน ได้พบกับ หนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งมีกอพงอยู่หนาแน่น สภาพเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ขนาดใหญ่ มีสัตว์อาศัยอยู่ด้วย
หลังจากนั้นไม่นานองค์หลวงปู่ชาเลยได้  ก่อตั้งขึ้นเป็น วัดหนองป่าพง ที่พวกเราคุ้นชื่อในปัจจุบัน

หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
DCIM100GOPROGOPR0220.JPG

ซึ่งองค์หลวงปู่ชา ท่านได้เพียรสร้างให้เป็นวัดแห่งการปฏิบัติภาวนาอบรมจิตใจ เพื่อการดับทุกข์โดยแท้จริง ตามหลักคำสอนขององค์พระสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยหลวงปู่ได้เน้น ให้มีข้อวัตร และความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย อยู่ในป่า และใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่ใช้ไฟฟ้า

หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ซึ่งกุฏิของพระ และเณร จะตั้งอยู่ห่างกันพอสมควร เพื่อความสงบเงียบในการปฏิบัติภาวนา อย่างจริงจัง อีกทั้งองค์หลวงปู่ยังให้ความสำคัญมากกับ ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ตามหลัก ธรรมวินัย และศีล 227 ข้อ ตลอดชีวิตขององค์หลวงปู่ชา เน้นการปฏิบัติให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ พระ เณร และ ฆราวาส ปัจจุบันปี 2563 ครบรอบ 28 ปี หลังการมรณภาพขององค์หลวงปู่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2535 เวลา 05.20 น. ที่ วัดหนองป่าพง

หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ปัจจุบัน พระราชภาวนาวิกรม (เลี่ยม ฐิตธมฺโม)

ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง

DCIM100GOPROGOPR0229.JPG
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

 

พระธรรมเทศนา

หลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง

 

DCIM100GOPROGOPR0227.JPG