สังฆเภทนี้คืออนันตริยกรรมห้า อนันตริยกรรมห้าท่านถือว่าเป็นกรรมที่หนักมากที่สุด ในพุทธศาสนาท่านแสดงไว้ห้าประการ คอยฟังโดยลำดับ

         ฆ่ามารดา หนึ่ง

         ฆ่าบิดา หนึ่ง

         ฆ่าพระอรหันต์ หนึ่ง

         ทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตาย หนึ่ง เป็นสี่แล้ว

         สังฆเภท ยุแหย่ก่อกวนพระสงฆ์ที่อยู่กันด้วยความเป็นศีลเป็นธรรม ให้แตกให้แยก ให้แตกกระจัดกระจายไปจากกันหนึ่ง นี้เรียกว่าสังฆเภท

         อาการที่มันแสดงจากกาฝากมหาภัยเหล่านี้ เป็นเรื่องราวที่สังฆเภทกำลังก่อตัวขึ้นมา จะทำลายทั้งชาติ ทั้งศาสนา ทั้งพระมหากษัตริย์ของเรา ขอให้ท่านทั้งหลายนำไปคิด พระเณรลูกหลานทั้งหลายอย่านั่งหลับหูหลับตาอยู่เฉยๆ นะ เรามีความรับผิดชอบในชาติของเรา ศาสนาของเรา พระมหากษัตริย์ของเรา เราต้องมีหูมีตา อย่าไปเห็นดินเหนียว-ลมปากติดหัวนั้นว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผู้นี้จะจม ผู้นี้จะสร้างความจม ผู้นี้จะเป็นมหาภัยต่อชาติของตนเอง

         จึงขอให้พากันพินิจพิจารณาให้ดี เหล่านี้ไม่มีคุณค่าอะไร ฟังแต่ว่ากาฝากๆ มีแต่เป็นภัยและมหาภัยโดยถ่ายเดียวเท่านั้น ส่วนคุณค่าท่านก็แสดงไว้แล้ว ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณค่าขนาดไหนแสดงไว้แล้ว หากว่าผู้ใดมีความเห็นผิดหลงไปตามฤทธิ์ตามเดชมหาภัยแล้วก็ให้รีบกลับเนื้อกลับตัว พวกพระลูกพระหลานทั้งหลายอย่าไปเชื่อ ให้รีบแก้ไขดัดแปลงตนเอง พลิกตัวเองให้ดี ธรรมเหล่านี้เอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสอนโลก หลวงตาไม่ได้มาโกหกพี่น้องทั้งหลาย เอาความสัตย์ความจริงมา

         ตั้งแต่วันบวชมาเราสร้างตั้งแต่ความดิบความดีตามศีลตามธรรมตลอดมา ไม่เคยขัดแย้งกับศีลกับธรรมของพระพุทธเจ้าเลย จนกระทั่งมาแนะนำสั่งสอนสัตว์โลก กระจายออกไปจนกระทั่งถึงช่วยโลกมาเป็นเวลา ๖ ปีกว่านี้ เราก็ดำเนินตามศีลตามธรรมตลอดมา เราไม่เคยขัดแย้งต่อศีลต่อธรรมประการใด พอที่จะให้เกิดความร้าวรานในบรรดาประชาชนทั้งหลายที่เราเป็นผู้นำในโครงการช่วยชาตินี้ ไม่ปรากฏว่ามี

         และธรรมเทศนาที่เราแสดงนี้ก็แสดงทั่วประเทศไทยเลย จากทั่วประเทศไทยแล้วออกทั่วโลกเป็นเวลา ๖ ปีกว่ามานี้แล้ว นี้หมายถึงการแสดงออกแก่ประชาชนทั้งหลายในการช่วยชาติ ที่เราแสดงมาตั้งแต่ต้นนู้น ๒๔๙๓ เป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้นานสักเท่าไรและมีมากขนาดไหน นี่ก็ไม่เคยปรากฏว่าธรรมเหล่านี้ได้เป็นความแสลงแทงใจให้เป็นพิษเป็นภัยแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลาย ทั้งนักบวชและฆราวาสตลอดมา จากเราเองซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเต็มเม็ดเต็มหน่วย เอาเป็นเอาตายเข้าว่าตามศีลตามธรรม ผลที่ได้มาเป็นที่พอใจทุกอย่าง การแสดงออกให้พี่น้องทั้งหลายฟังจึงมีแต่บุญแต่คุณ เป็นแต่ศีลแต่ธรรมล้วนๆ ไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยต่อพี่น้องทั้งหลายแม้นิดหนึ่ง

         นี่เราก็ได้นำธรรมะเหล่านี้แล ที่มาชี้แจงให้พี่น้องทั้งหลายทราบอยู่เวลานี้ ขอให้พระลูกพระหลานถ้าหากว่าได้หลงผิดไปให้รีบกลับเนื้อกลับตัว นี้คือมหาภัย เราไม่ได้โกหกใคร เราเตือนบอกว่านี่มหาภัย ให้พากันทราบว่านี้มหาภัยจะทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นมหาคุณอันใหญ่โต ให้พินาศฉิบหายลงจากเมืองไทยเรา คืออันนี้แหละกาฝากมหาภัยที่กำลังปั้นกันขึ้นมา ปั้นขึ้นมาแบบนั้นปั้นขึ้นมาแบบนี้ หลอกลวงหลายสันพันคม ไปที่ไหนมีแต่พวกหลอกลวง ปั้นมูตรปั้นคูถขึ้นมาเป็นของจริงตลอดมา ขอให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้นะ

         นี่เราพูดตามความสัตย์ความจริง วันนี้มีพระเจ้าพระสงฆ์ มีพระลูกพระหลานมามากอาจหลงตามเขาไป เพราะเห็นแก่ดินเหนียวก็ได้ ดินเหนียวเลยเป็นของมีค่ามีราคา เป็นมหาภัยทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของตนอย่างแหลกเหลวไปได้ ถ้าเห็นว่าเหล่านี้เป็นความเยินยอสรรเสริญตามธรรมดาของผู้ปฏิบัติตัวดี เช่นอย่างพระมหากษัตริย์ ท่านทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์ให้ผู้ใดๆ ท่านไม่ได้ประทานให้เพื่อเหยียบย่ำทำลายผู้นั้นและศาสนา

         ท่านประทานให้เพื่อยกยอสรรเสริญเทิดทูน ขอให้ท่านปฏิบัติดีจากนี้ต่อไปอีก เท่าที่ได้รับการยกยอสรรเสริญตั้งภูมินั้นภูมินี้ ยศถาบรรดาศักดิ์ให้ก็เพราะเห็นท่านเป็นผู้มีคุณธรรม สมควรแก่การกราบไหว้บูชาจึงตั้งให้ แล้วท่านจงทำความอุตส่าห์พยายามปฏิบัติตนเป็นพระที่ดี เป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป ท่านตั้งยศถาบรรดาศักดิ์ท่านตั้งอย่างนั้นต่างหาก ท่านไม่ได้ตั้งเพื่อให้ท่านเป็นมหาภัยต่อชาติต่อศาสนา 

 

พระธรรมเทศนา

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

วัดป่าบ้านตาด

๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗